5 marca 2016

How to obtain British Nationality? – Every year 12.000 Poles receive British Nationality!

At the end of last year, the new legislation came into force which states that before trying to obtain British Nationality, we must have leave to […]
28 lutego 2016
Testament

Law of Succession. Change in the rules of succession in Poland from October 2015

Changes to the rules of inheritance are being served to protect heirs who inherit with a high debt load. Moreover, at the moment the heirs will […]
28 lutego 2016
Prawo karne

Revolutionary changes in the criminal law after July 2015

The Criminal Code of 1997 since the very beginnig was changed more than 60 times. The amendment which was signed in July is the most extensive one […]
8 lutego 2016
Testament

Prawo spadkowe. Zmiana przepisów w zasadach dziedziczenia w Polsce od października 2015

Zmiany co do zasad dziedziczenia, służą ochronie spadkobierców, którzy dziedziczą spadek obciążony długami. Ponadto teraz spadkobiercy będą mogli sami złożyć – w sądzie lub u notariusza […]