Honorarium

Kancelaria Prawnika Zagranicznego Anna Matelska świadczy usługi na bazie indywidualnych porozumień z klientami, i oferuje następujące systemy rozliczeń:

a) ryczałtowa stawka - z góry określamy wynagrodzenie poprzez indywidualne uzgodnienie ceny z klientem,

b) godzinowa stawka

* Stawki minimalne określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1801) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800)

Co do zasady rozliczamy nasze usługi na podstawie uzgodnionej stawki godzinowej, co pozwala w sposób przejrzysty, rzeczywisty i weryfikowalny wskazywać czas przeznaczony przez prawników Kancelarii na pracę na rzecz Klienta. Wysokość stawki godzinowej uzależniona jest m. in. od stopnia skomplikowania danego problemu oraz poświęconego czasu; spodziewanego nakładu pracy i wielkości projektu - zlecenia, co oznacza, iż wielkość zlecenia decyduje o zastosowaniu wcześniej uzgodnionych, preferencyjnych stawek.

W przypadku projektów wymagających szczególnego know-how korzystamy z wsparcia współpracujących z Kancelarią specjalistów m. in. wysoce wyspecjalizowanych doradców bankowych, podatkowych o międzynarodowym doświadczeniu oraz innych specjalistów których wynagrodzenie, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem doliczamy do naszego honorarium.

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy może zostać rozłożone na raty. W uzasadnionych wypadkach możemy również odroczyć termin płatności wynagrodzenia.

Napisz do nas!


Kontakt
×

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Matelska

× Jak możemy Ci pomóc?