Londyn brexit
Czy liczniejsze deportacje spowodował Brexit?
3 grudnia 2017
Pokaż wszystkie

Twoje dziecko nie ma jeszcze obywatelstwa? Złóż dokumenty jak najszybciej!

Wizja zbliżającego się Brexitu skłania coraz więcej Polaków mieszkających w UK do ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo. „Jeśli nie ma go jeszcze twoje dziecko, zacznij starania jak najszybciej” – radzi Anna Matelska, prawniczka z kancelarii AM International Solicitors. 

Jak zatem uzyskać obywatelstwo dla dziecka? Zgodnie z brytyjskim prawem, otrzymuje je ono automatycznie, jeśli przynajmniej jedno z jego rodziców ma brytyjski paszport lub jest stałym rezydentem w UK. – Jednak te zasady dotyczą wyłącznie dzieci urodzonych między 2 października 2000 roku, a 29 kwietnia 2006 roku. Dzieci urodzone po 30 kwietnia 2006 roku otrzymują automatycznie obywatelstwo, jeśli przynajmniej jedno z ich rodziców w chwili narodzin potomka, mieszkało na Wyspach przez 5 lat – wyjaśnia Adwokat Anna Matelska z kancelarii AM Solicitors. W przypadku automatycznego prawa do obywatelstwa w UK, po złożeniu odpowiednich dokumentów, dziecko otrzymuje paszport. Ten sposób jest najtańszy i najprostszy. Ma jeszcze jedną zaletę: całość kosztów poniesionych przez rodziców zamyka się w kwocie równej opłacie za wydanie paszportu.

W uzyskaniu obywatelstwa dla dzieci ważne są właśnie daty. I tak: dzieci urodzone w UK między 1 stycznia 1983 roku, a 1 października 2000 roku otrzymały je, jeśli choć jedno z rodziców mieszkało wówczas na Wyspach, dzieci urodzone od 2 października 2000 roku do 29 kwietnia 2006 roku, jak wspomniane było wyżej, otrzymują obywatelstwo, jeśli przynajmniej jedno z rodziców otrzymało status stałego rezydenta lub prawo do nabycia tego statusu przed urodzeniem dziecka, a te, urodzone od 30 kwietnia 2006 roku otrzymują obywatelstwo, gdy przynajmniej jedno z rodziców mieszkało w UK przez co najmniej 5 lat przed urodzeniem się dziecka. 

Gdy przyznanie obywatelstwa odbywa się w drodze rejestracji, można się o nie starać, gdy dziecko urodziło się w UK i w momencie złożenia wniosku o rejestrację oboje rodziców są brytyjskimi obywatelami lub mają status stałego rezydenta. – W przypadku, gdy rodzice mają tylko status rezydenta, ale nie mają karty rezydenta stałego, formalnie nie muszą się o nią ubiegać. Jednak, by mieć absolutną pewność, że wniosek zostanie zaakceptowany przez władze, dobrze jest, aby najpierw rodzice dostali kartę rezydenta, a dopiero potem starali się o rejestrację dziecka – mówi Anna Matelska z kancelarii AM International Solicitors. Jeśli dziecko urodziło się i mieszka w Wielkiej Brytanii od 10 lat i nie opuściło kraju na dłużej niż 90 dni w żadnym z tych 10 lat, nie ma wtedy znaczenia status rodziców. – Czyli w takiej sytuacji żadne z rodziców nie musi mieć obywatelstwa brytyjskiego, ani posiadać statusu stałego rezydenta – objaśnia prawniczka. W przypadku, gdy dziecko urodziło się poza Wielką Brytanią, rejestrację można uzyskać tylko wtedy, jeśli przynajmniej jedno z rodziców składa wniosek o swoją naturalizację i w tym samym czasie składa wniosek o rejestrację dziecka. Trzeba wtedy udokumentować 6 lat pobytu dziecka na Wyspach. – Można oczywiście starać się o rejestrację kiedykolwiek, jeśli jedno z rodziców ma już brytyjskie obywatelstwo – mówi Anna Matelska. 

Podkreśla, że ważne jest, by rodzice właściwie uargumentowali, dlaczego ich pociecha powinna zostać obywatelem UK. Ostateczną decyzję i tak podejmą urzędnicy. W przypadku rejestracji koszt jest spory i wynosi ok. 1.000 funtów. Co ważne, rejestrację można rozpocząć tylko wtedy, jeśli dziecko nie ukończyło 18 roku życia. Po osiągnięciu pełnoletniości zostaje tylko droga naturalizacji, jak dla każdej osoby dorosłej. 


Jakie dokumenty należy przygotować?

Aby wystąpić o obywatelstwo dla dziecka, należy wypełnić wniosek MN1 (muszą go podpisać dwie osoby polecające). Pozostałe dokumenty zależą od tego, czy dziecko urodziło się  w UK, czy w innym kraju.

Jeśli dziecko urodzone jest na Wyspach, do aplikacji należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający fakt, że jedno z rodziców jest obywatelem UK lub stałym rezydentem kraju,
  • akt urodzenia dziecka z nazwiskami rodziców,
  • paszport dziecka (jeśli został wyrobiony) oraz paszporty obojga rodziców.

 

Jeśli natomiast dziecko przyszło na świat w Polsce lub w jakimkolwiek innym kraju, należy przygotować:

  • dokument potwierdzający, że dziecko oraz oboje rodziców są stałymi rezydentami UK,
  • dowody potwierdzające, że dziecko mieszka na Wyspach przynajmniej od dwóch lat (mogą to być na przykład dokumenty związane z nauką w szkole),
  • pełny, polski akt urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • paszport dziecka (jeśli został wyrobiony) oraz paszporty obojga rodziców
  • jeśli rodzice dziecka są po ślubie, należy dołączyć świadectwo zawarcia związku małżeńskiego wraz z tłumaczeniem.

W obu przypadkach trzeba również dołączyć dowód wykonania wpłaty dla Home Office (wzrasta ona o 180 funtów, jeśli w trakcie procesu nadawania obywatelstwa dziecko skończy 18 lat).

×

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Matelska

× Jak możemy Ci pomóc?