Międzynarodowe odzyskiwanie aktywów

Strona główna » Usługi » Postępowanie w sprawie konfiskaty i odzyskiwania mienia

Czy wiedziałeś? Wczesna interwencja może zwiększyć Twoje szanse na odzyskanie przejętych aktywów. Zatrudnij nas do prześledzenia i odzyskania aktywów niesłusznie zajętych na mocy ustawy o konfiskacie. Możemy również zapewnić zastępstwo prawne wymagane podczas międzynarodowych spraw dotyczących odzyskiwania mienia.

Postępowanie w sprawie konfiskaty i odzyskiwanie mienia


W Polsce rząd ma prawo do śledzenia i zajęcia aktywów i środków finansowych związanych z działalnością przestępczą (tj. oszustwem, praniem pieniędzy, rabunkiem itp.). Po zidentyfikowaniu przestępców sąd konfiskuje wszystkie aktywa finansowe nabyte w wyniku ich domniemanego przestępstwa. Odzyskane aktywa obejmują wszystko, od pieniędzy, inwestycji, nieruchomości i rachunków zagranicznych.

Od 10 stycznia 2020 r. UE zmodyfikowała swoją procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy (5. dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub AMLD5), rozszerzając prawo władz do zajmowania aktywów. Wypełnia luki w poprzedniej dyrektywie poprzez uwzględnienie czynów prania pieniędzy popełnionych za pośrednictwem internetowych systemów finansowych (tj. kryptowaluty). Oznacza to, że osoby niewypłacalne nie mogą uniknąć wykonalności orzeczenia, zamieniając aktywa na wirtualne pieniądze.

Co się dzieje po wydaniu nakazu konfiskaty?


Głównym motywem postępowania konfiskacyjnego jest uniemożliwienie skazanym kontynuowania nielegalnej działalności. Dlatego wszystkie rachunki indywidualne i wspólne są zajęte w postępowaniu sądowym. Polskie prawo legalizuje zwrot mienia do miejsca pochodzenia, jeśli domniemany przestępca zostanie uznany za winnego.

Oznacza to, że majątek jest zwracany ofiarom przestępstwa. Jeśli ofiara jest niezidentyfikowana lub majątek nie może zostać zwrócony, są one wykorzystywane jako zasoby wspierające rządową walkę z przestępczością.

Osoby, którymorzeczono taki nakaz, muszą przekazać aktywa w określonym terminie. Osoby niewypłacalne mogą być karane za utrudnianie postępowania sądowego. Ich kara może obejmować wydłużone kary pozbawienia wolności lub kary pieniężne w postaci odsetek.

Dlatego zatrudnienie prawnika jest właściwym sposobem postępowania w takich sytuacjach. Nasza szybka reakcja i strategiczne myślenie mogą zminimalizować ryzyko finansowe. Możemy również znaleźć sposoby na powstrzymanie lub zakwestionowanie zakazu zbliżania się wniesionego przeciwko tobie. Jesteśmy również w stanie obsługiwać konwencjonalne i najnowsze postępowania w sprawie konfiskaty i odzyskiwania mienia (w tym AMLD5).

Co robimy?

Zapewniamy skuteczne i natychmiastowe rozwiązania dotyczące zarzutów konfiskaty.

Nasza butikowa kancelaria jest dobrze zorientowana w sprawach dotyczących wielu jurysdykcji dotyczących konfiskaty i odzyskiwania mienia. Wykorzystujemy naszą wiedzę z zakresu prawa karnego i cywilnego, aby odkryć luki i znaleźć alternatywy dla odzyskania skonfiskowanego mienia. Robimy to, wykorzystując nasz zdolności analityczne i wyższe kompetencje dochodzeniowe do śledzenia dowodów, które przeczą werdyktowi sądu przeciwko Tobie.

Możemy zapewnić Ci szeroką gamę opcji prawnych, które mają zastosowanie do Twojej sytuacji.

Nasze kluczowe usługi w zakresie konfiskaty i odzyskiwania mienia obejmują:

  • Piecza zastępcza na gruncie prawa polskiego i AMLD5
  • Zakaz zbliżania się
  • Zwolnienie aktywów osób trzecich i kont firmowych
  • Ocena Twojej osobistej i firmowej dokumentacji finansowej w celu zidentyfikowania problematycznych obszarów
Dodatkowo nasza współpraca z międzynarodowymi prawnikami umożliwia nam reprezentowanie w sprawach transgranicznych. Obejmują one międzynarodowe usługi odzyskiwania aktywów w zakresie rachunków offshore, nieruchomości i wszystkich postępowań prawnych, które mają miejsce za granicą.

Czy chcesz odzyskać zajęte aktywa?

Umów się na spotkanie w celu zasięgnięcia porady prawnej.


Contact
×

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Matelska

× Jak możemy Ci pomóc?