Prawo rodzinne

Strona główna » Usługi » Prawo rodzinne

Nasi polscy prawnicy rodzinni świadczą kompleksowe usługi z zakresu prawa rodzinnego, które obejmują wszystko, od umów przedmałżeńskich, separacji, adopcji międzynarodowej po spory finansowe i sprawy o opiekę nad dzieckiem.

Spersonalizowane Usługi Prawa Rodzinnego w Polsce

W Kancelarii Prawnej Adwokat Anny Matelskiej wierzymy, że każda rodzina ma odrębną historię do opowiedzenia i inną narrację w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Dlatego nasza butikowa międzynarodowa kancelaria prawnicza świadczy specjalistyczne usługi z zakresu prawa rodzinnego.

Nasi prawnicy przeprowadzają Cię przez ten proces prawny po dokładnej ocenie i indywidualnym zaplanowaniu. W ten sposób udaje nam się osiągnąć pożądane rezultaty bez powodowania nadmiernego niepokoju i dyskomfortu.

Co więcej?

Posiadamy kwalifikacje do zajmowania się wszystkimi gałęziami prawa rodzinnego w jurysdykcji polskiej i angielskiej. Nasi prawnicy są również w stanie poradzić sobie z międzynarodowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi spraw rodzinnych. Obejmują one międzynarodowe sprawy rozwodowe, adopcyjne i uprowadzenia dziecka. Możemy również zajmować się sprawami o wysoką stawkę, które dotyczą dziedziczenia i aktywów, które kosztują miliony.

Możesz nam zaufać, że do każdej sytuacji podejdziemy dyskretnie i logicznie. Nasze zaangażowanie i wsparcie pomagają złagodzić wszelkie ryzyko finansowe, które można powiązać z usługami prawa rodzinnego.

Umów się na pierwszą konsultację już dziś.

Usługi z zakresu prawa rodzinnego

Nasza międzynarodowa butikowa kancelaria prawnicza zajmuje się szerokim zakresem usług i podusług z zakresu prawa rodzinnego. Ma to na celu zapewnienie Ci dostępu do całościowego planu prawnego, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę w tej stresującej sytuacji. Ogranicza również potrzebę zatrudniania różnych prawników rodzinnych w celu zajęcia się określonymi aspektami spraw rodzinnych.

Pary niezamężne: konkubinat i umowy przedmałżeńskie

Umowy przedmałżeńaskie/Umowy pomałżeńskie

Obecnie zgodnie z art. 47 k.r.o. legalizuje zawarte przed lub w trakcie małżeństwa umowy dotyczące własności nieruchomości i składników majątkowych. Pozwala parom decydować, w jaki sposób planują dzielić się swoim wspólnym i indywidualnym majątkiem podczas zgodnego z prawem związku partnerskiego.

W części tej umowy podkreśla się zasady dotyczące podziału określonego majątku w przypadku separacji/rozwodu.

Wspomniane umowy wspominają również o odszkodowaniu finansowym w przypadkach naruszenia umowy lub w innych okolicznościach.

Jak możemy pomóc?

Nasi doświadczeni prawnicy rodzinni wiedzą, jak sporządzić szczegółowe umowy, które obejmują wszystko, co cenne, w tym aktywa znajdujące się w posiadaniu par. Możemy również sporządzić spersonalizowane umowy, które zawierają tylko określone zasoby i zasady.

Takie umowy są idealne dla par, które mają znaczny majątek lub chcą chronić swoje dziedzictwo. Minimalizuje również obowiązki prawne, które mogą w przyszłości zmniejszyć majątek z powodu długów i problemów finansowych innych osób. Możesz uznać to za zasadę bezpieczeństwa, która kontroluje dystrybucję aktywów przeznaczonych dla twoich dzieci. Jest to szczególnie zalecane w przypadku mieszanych rodzin i par, które otrzymały znaczną część majątku z poprzedniego małżeństwa.

Ogólnie rzecz biorąc, umowy przedmałżeńskie i pomałżeńskie są oficjalną deklaracją twojego partnerstwa finansowego i odpowiedzialności. Chronią również Twoje prawa na wypadek, gdyby coś poszło niezgodnie z założeniami.

Konflikty rodzinne i ich rozwiązywanie: rozwód i separacja

Polskie prawo dopuszcza pozwy rozwodowe, jeśli istnieją dowody na to, że para obopólnie zgadza się na zmianę stanu cywilnego. Ich wniosek zostaje zatwierdzony tylko wtedy, gdy więź małżeńska zostaje nieodwracalnie zerwana z powodu nieuzasadnionego zachowania. Może obejmować niewierność, bigamię, porzucenie (na określony czas) itp.

Jeśli w grę wchodzą nieletnie dzieci, prawa do opieki i ich dobro działają jako zmienna, która może wpłynąć na ostateczny wyrok. Inne czynniki prawne obejmują np. podwójne obywatelstwo. Posiadanie rachunków i nieruchomości może jeszcze bardziej skomplikować sytuację.

Na szczęście nasi prawnicy od rozwodów mają doświadczenie we wszystkich tych sytuacjach. Możesz liczyć na ich praktyczne i rozsądne porady podczas postępowania rozwodowego. Posiadają również wiedzę i certyfikaty wymagane do pomocy w sprawach dotyczących wielu systemów prawnych.

W takich przypadkach mogą Ci pomóc:

  • Zrozumieć różnice w usługach i przepisach prawa rodzinnego w obu krajach
  • Negocjować organizację opieki nad dzieckiem zgodnie z prawem polskim, prawem angielskim i innym międzynarodowym systemem prawnym dotyczącym rodziny.
  • Rozważyć wady i zalety wniesienia pozwu rozwodowego w Polsce, porównując go z przywilejami przyznanymi przez inny kraj.
  • Obsłużyć aspekty prawne i podatkowe związanych z przenoszeniem aktywów finansowych z rachunków zagranicznych.

Krótko mówiąc, nasi prawnicy rozwodowi oferują kompleksowe usługi z zakresu prawa rodzinnego w sprawach międzynarodowych i lokalnych. Sprostają wyzwaniom i szczegółom technicznym, z jakimi możesz się spotkać podczas międzynarodowych spraw rozwodowych.


Kwestie finansowe

Spory finansowe są często spotykane podczas rozwodu i separacji. Często prawnicy rozwodowi radzą sobie z tą sytuacją po ocenie zasobów finansowych w Polsce i inwestycji dokonanych w innych krajach. Robią to, aby zapewnić, że ich klient otrzyma uczciwą ugodę.

W takich sytuacjach ostateczny wyrok zależy od kilku czynników. Należą do nich oszczędności, miesięczne dochody, emerytury i inwestycje. Obejmują również inne zobowiązania finansowe (np. świadczenia alimentacyjne - partner/dzieci z innego małżeństwa). Uwzględniane są również ustalenia przed i po- małżeńskie.

Organizacja opieki nad dziećmi: adopcja, opieka i uprowadzenie

Świadczymy również usługi z zakresu prawa rodzinnego, które zajmują się organizacją opieki nad dziećmi i innymi kwestiami prawnymi. Te podusługi obejmują adopcję i uprowadzenie dziecka.

Oto bliższe spojrzenie na to, co oferujemy:

Adopcja/Adopcja międzynarodowa

Świadczymy pomoc prawną rodzinom, które poprzez adopcję planują rozpocząć nowy rozdział w życiu. Nasze usługi obejmują zarówno adopcję polską, jak i adopcję międzynarodową. W ten sposób Polacy mieszkający poza granicami kraju nie mają problemów z uzyskaniem praw rodzicielskich po powrocie lub konieczności załatwienia spraw związanych z opieką nad dzieckiem po rozwodzie.

Przez cały czas priorytetowo traktujemy potrzeby i wymagania Twojego adopcyjnego dziecka ponad wszystko inne. Co więcej, jest to przydatne, jeśli dziecko jest niepełnoletnie i nie ma innego krewnego, który mógłby je wspierać w przypadku jakichkolwiek komplikacji. Dbamy również o to, aby wszystkie nasze umowy były zgodne z polskim prawem (i każdym innym systemem prawnym w przypadku adopcji międzynarodowych).

Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, składając wniosek o adopcję:

  • Musisz mieć zgodę żyjących rodziców (lub opiekunów)
  • Rodziny powinny być w stanie zaspokoić finansowe i emocjonalne potrzeby swojego adoptowanego dziecka, gdy zdecydują się na adopcję.
  • Umowy muszą być zgodne ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi dotyczącymi polityki zagranicznej związanej z adopcją międzynarodową, gdy jest to wymagane.
  • Obiecujemy, że przeanalizujemy wszystkie podstawy i zapewnimy maksymalne wsparcie podczas tego procesu.

Opieka nad dziećmi i spory rodzinne

Nasi prawnicy rodzinni rozwiązują również problemy związane z opieką nad dzieckiem oraz wszelkie spory dotyczące umowy podczas separacji i rozwodu. Obejmuje wspólną opiekę, zasady odwiedzin i fundusze na opiekę nad dziećmi.

Usługa ta została rozszerzona na dziadków, opiekunów i ojczymów, którzy chcą ubiegać się o prawo do odwiedzin.

W wielu przypadkach klienci wolą ugody pozasądowe, aby ustalić odpowiednie dla nich zasady wizyt i wsparcia finansowego. Możemy zaoferować usługi w takich sytuacjach, jak również właściwą reprezentację na rozprawach sądowych.

Oprócz spraw finasowych zajmujemy się również sytuacjami, w których konieczny jest zakaz lub specjalne orzeczenie sądowe. Zwykle dzieje się tak, gdy jedno z rodziców albo naruszyło wcześniejsze ustalenia, albo chce więcej praw do opieki (tj. więcej odwiedzin, wybór szkoły dziecka itp.). Zajmujemy się również przypadkami, w których oboje rodziców mieszka w osobnych krajach.

Co więcej?

Ze względu na delikatny charakter tych spraw staramy się wdrażać szybkie i uproszczone rozwiązania. Naszym głównym celem jest zapewnienie, że dziecko (lub dzieci) mogą zaklimatyzować się w nowym układzie przy minimalnym stresie.

Uprowadzenie dziecka za granicę

Polska jest jednym z wielu krajów europejskich, które zgadzają się z zasadami Konwencji Haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę. Ta międzynarodowa umowa zniechęca i karze rodziców, którzy uczestniczą w rodzicielskim uprowadzeniu dziecka za granicę. Oferuje rodzicowi sprawującemu opiekę prawo do uzyskania pomocy prawnej wymaganej do sprowadzenia dziecka do kraju ojczystego (lub takiego, w którym mieszka rodzic).

Nasz zespół jest dobrze zorientowany we wszystkich zasadach i przepisach objętych tą konwencją. Wiemy również, jak radzić sobie ze skomplikowanymi przypadkami, w których rodzic uciekł z kraju bez kwestionowania prawa do opieki.

Nasza rozbudowana sieć pozwala nam zlokalizować dziecko, a następnie współpracować z ambasadami i zagranicznymi urzędnikami, aby zapewnić bezpieczny powrót dziecka. Następnie rodzice mogą zmienić poprzednie ustalenia i jako środek zapobiegawczy wystąpić o odpowiednie zakazy.

Potrzebujesz prawnika rodzinnego, który oferuje usługi z zakresu prawa międzynarodowego i polskiego?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Skontaktuj się, aby uzyskać konsultację.


Kontakt
×

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Matelska

× Jak możemy Ci pomóc?