Jak uzyskać brytyjskie obywatelstwo? Co roku 12.000 Polaków dostaje brytyjski paszport!
8 lutego 2016
Testament
Prawo spadkowe. Zmiana przepisów w zasadach dziedziczenia w Polsce od października 2015
8 lutego 2016
Pokaż wszystkie

Rewolucyjne zmiany w prawie karnym po lipcu 2015 roku

Kodeks karny z 1997 r. od wejścia w życie był ponad 60 razy zmieniany, zaś podpisana w lipcu  nowelizacja jest najbardziej obszerna  a jej podstawowym celem jest modyfikacja zasad wymierzania kar, tak, by doprowadzić do obniżenia liczby skazanych przebywających w zakładach karnych w Polsce.

Przykładem zmian jest artykuł 49a kk – instytucja umorzenia postępowania karnego na wniosek pokrzywdzonego czy m.in. Instytucja skrócenia okresu przedawnienia karalności przestępstw. Ustawa proponuje nowe brzmienie art. 102 kk i zmienia okres, o jaki przedłużona zostanie możliwość ścigania karnego sprawcy. Zostaje on bowiem zmniejszony do 5 lat – I to niezależnie od charakteru czynu, o ktory podejrzewany jest sprawca. Przykładowo, ten sam sprawca, który dopuści się więc rozboju (art. 280 § 1 kk) w dniu 01 stycznia 2015r. musiał liczyć się z możliwością skazania go za tenże czyn jedynie do 01 stycznia 2035 roku. Możliwy okres przedłużenia przedawnienia karalności przestępstw wynosi bowiem  5 lat, a nie 10, jak do tej pory. Sądy, prokuratorzy i inne organy prowadzące postępowanie przygotowawcze po 1 lipca będą zatem zmuszone umarzać wszelkie postępowania toczące się przeciwko konkretnym podejrzanym czy oskarżonym, których nie udało się ukończyć w okresie dłuższym, niż 5 lat od zakończenia „podstawowego” okresu przedawnienia karalności przestępstw.

Z kolei, kara pozbawienia wolności jest oczywiście zarezerwowana dla bardzo poważnych przestępstw albo dla sprawców, którzy nie rokują poprawy. Natomiast kara ograniczenia wolności będzie mogła być połączona np. z systemem dozoru elektronicznego, wprowadzona zostanie również możliwość orzekania kary mieszanej, tj. krótkoterminowej kary pozbawienia wolności połączonej z karą ograniczenia wolności.

Zmiana reguluje również m.in. nowe zasady orzekania kary łącznej, kwestie kontaktów telefonicznych osób tymczasowo aresztowanych i precyzuje możliwości ich kontaktów z konsulem i obrońcą oraz dotyczy przepisów o przepadku korzyści majątkowej.

Kolejne zmiany, projekt PIS z dnia 8 stycznia 2016 r.

 

 

×

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Matelska

× Jak możemy Ci pomóc?